Feed subscription » blog | » comments | » google+ | » mobi | » twitter

DREAD: analýza rizik podle Microsoftu

DREAD: analýza rizik podle MicrosoftuBezpečnost je třeba řešit během celého životního cyklu vývoje software. To znamená, že je nutné začít již ve fázi analýzy, návrhu a pokračovat i při vlastním programování. Spoléhat se na penetrační test nebo audit zdrojového kódu v závěrečných fázích před nasazením do produkčního prostředí je nesmysl.

Microsoft používá pro hodnocení rizik při vývoji webových aplikací metodiku DREAD, do češtiny by se dal její název přeložit asi jako HRŮZA. Ponechávám však na posouzení laskavého čtenáře, nakolik ji tento název vystihuje. Ve své podstatě se jedná o analýzu rizik založenou na expertním odhadu pravděpodobnosti hrozby a velikosti potenciální škody.

Vlastní analýza probíhá v následujících krocích:

 • Identifikace aktiv
 • cílem je identifikovat cenná aktiva (data), která je třeba chránit před narušením důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

 • Popis architektury
 • cílem je popsat, jak aplikace funguje a znázornit ve formě diagramu vztahy mezi jejími jednotlivými částmi.

 • Dekompozice aplikace
 • cílem je popsat, jak je řešena autentizace, autorizace, session management, auditing atd.

 • Identifikace hrozeb
 • k identifikaci hrozeb ve vztahu k aktivům slouží STRIDE model.

 • Dokumentace hrozeb
 • popis hrozby, způsob zneužití této hrozby a vhodná opatření

 • Ohodnocení hrozeb
 • cílem je provést ohodnocení hrozeb podle metodiky DREAD.

Jako aktiva v této metodice vystupuje samotná aplikace, aplikační, webový a databázový server a samozřejmě operační systém a síťová infrastruktura.

Co se týká hrozeb, Microsoft je rozděluje do šesti kategorií podle cíle útoku. Tento způsob dělení označuje jako STRIDE. Název je vytvořen z počátečních písmen jednotlivých cílů útoků, kterými jsou:

 • Spoofing
 • Tampering
 • Repudiation
 • Information disclosure
 • Denial of service
 • Elevetion of privilege

V článku Kategorizace hrozeb si múžete prečíst, co je to hrozba a jaké je základní dělení hrozeb. Pro stanovení pravděpodobnosti hrozby a potenciální škody nám Microsoft předkládá sadu následujících pěti otázek.

 • Damage potential (potenciální škoda)
 • Jak velká by byla potenciální škoda, když by byla zranitelnost zneužita?

 • Reproducibility (reprodukovatelnost)
 • Je možné útok provést kdykoliv nebo musí být splněny určité podmínky?

 • Exploitability (zneužitelnost)
 • Jaké jsou požadavky na úroveň znalostí útočníka, aby mohl být útok proveden?

 • Affected users (zasažení uživatelé)
 • Kolik procent uživatelů bude hrozbou zasaženo?

 • Discoverability (odhalitelnost)
 • Jak snadné je v systému přítomnost zranitelnosti odhalit?

Všimněte si, že počáteční písmena anglických termínů opět tvoří název této metodiky. U každé hrozby bychom si měli položit výše uvedených pět otázek a odpovědět, zda se jedná o hrozbu nízkou (1), střední (2) nebo vysokou (3). Hodnotu jednotlivých odpovědí pak sečteme a získáme výslednou hodnotu, která vyjadřuje pravděpodobnost dané hrozby. Vzhledem k tomu, že se jedná o sadu 5 otázek a 3 možných odpovědí, může pravděpodobnost hrozby nabývat pouze hodnot z intervalu <5,15>. Hodnota 5 vyjde, pokud na všech 5 otázek odpovíme, že pravděpodobnost hrozby je nízká 5*1=5. Hodnota 15 vyjde, pokud na všech 5 otázek odpovíme, že pravděpodobnost hrozby je vysoká 5*3=15.

Ač tato metodika vysvětluje, jak stanovit pravděpodobnost hrozby, aniž by uvedla jak stanovit velikost potenciální škody, hovoří o nízkém <5,7>, středním <8,11> a vysokém <12,15> riziku. Microsoft uživatele této metodiky trochu mate, když píše, že otázky slouží ke stanovení pravděpodobnosti hrozby. Nicméně to není podstatné, když se totiž hlouběji zamyslíme nad zněním výše uvedených pěti otázek, zjistíme, že první a čtvrtá otázka v pořadí nemá s určením pravděpodobnosti hrozby vůbec nic společného, a že se naopak jedná o stanovení hodnoty dopadu. Tím se vysvětluje, proč je možné po sečtení hodnot jednotlivých odpovědí hovořit o riziku.

Dovoluji si tvrdit, že v okamžiku, kdy by rizika byla řízena v průběhu celého životního cyklu vývoje software a je jedno zda za použití této nebo jiné metodiky, výrazně by poklesl i počet útoků využívající známé triviální chyby, jakými jsou např. neošetřené vstupy umožňující útoky typu XSS, SQL injection apod.

Zdroj: MSDN

Zaujal vás článok? Sledujte ma na Twitteri.


6 Responses to “DREAD: analýza rizik podle Microsoftu”


 1. 1 Braque Aug 11th, 2009 at 22:39

  Sorry ale nerozumiem zmyslu tohto článku na tvojom blogu. Je to platený článok? Alebo skusas nových autorov?

 2. 2 mcclev Aug 12th, 2009 at 07:56

  Jedná se o tzv. hostující článek, což je v zahraničí naprosto běžná věc.

 3. 3 oooo Aug 12th, 2009 at 10:20

  #1 Braque: je to normalny clanok. mne sa tema pacila, tak je to tu.

 4. 4 Accuphose Aug 13th, 2009 at 01:03

  Sry Rosťo, ale mně to přijde o ničem, ve stylu článek o druzích chleba…

 5. 5 holden Aug 13th, 2009 at 14:55

  Ako keby som cital INFOWARE :)

 6. 6 patrik Oct 12th, 2009 at 14:05

  Dobrý článok, metodika mi pripomína Risk Management, ktorý som robil u nás vo firme v rámci certifikácie na 27001 :)

Zanechajte odkaz

 • na ďalšie komentáre odkazujte za použitia čísla komentáru v hranatej zátvorke, napríklad [3]
 • vaša IP adresa je logovaná a zneužívaná na výskumné účely
 • môžete mi tykať
 • komentáre sú moderované, kritiku prijímam, snažte sa prosím strániť invektív