Feed subscription » blog | » comments | » google+ | » mobi | » twitter

Tag Archive for 'get'

Pozor na závažnú zraniteľnosť Apache-u!

Pozor na závažnú zraniteľnosť Apache-u!Je tomu asi týždeň čo Robert ‘RSnake’ Hansen publikoval na svojom blogu nástroj, ktorý zneužíva nie najlepšie navrhnutú vlastnosť niektorých HTTP serverov, vrátane veľmi populárneho Apachu. Bohužiaľ, lokálne (cz/sk) IT weby tomu nevenujú pozornosť.
…viac

Security vulnerabilities at Mpaa.org

Security vulnerabilities at Mpaa.orgFew days ago i have written an article about pages of RIAA, which has contained dozens of XSS vulnerabilities. I wasn’t the only one, i am certainly sure, that you have received this information from other sources too. Others tried to do DOS attack on page via SQL Injection.
…viac

Bezpečnostné chyby na Mpaa.org

Bezpečnostné chyby na Mpaa.orgPred pár dňami som písal o stránkach organizácie RIAA, ktorá obsahovala niekoľko desiatok XSS zraniteľností. Nebol som však jediný, určite ste už zachytili túto informáciu aj inde. Iní využíli aj SQL Injection, ktorou sa snažili od DOS stránok.
…viac